top of page
Förenade Jourer Bakgrund 1.png

Material & Resurser

Om Förenade Jourer

Kort pass om Förenade jourer för t.ex. grundutbildningar. I dokument-format.

Om Förenade Jourer

Kort pass om Förenade jourer för t.ex. grundutbildningar. I powerpoint-format.

Ungasjourer.se

Vår sida för stödsökande, där vi samlar kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Metodmaterial

En samling av metodmaterial som är relevanta för jourarbete.

Tipssamling 1

Vår första tipskalender på instagram, med tips på utbildningar, grupper, verktyg, aktiviteter och annat för jourer.

Tipssamling 2

Vår andra tipskalender på instagram, med tips på utbildningar, grupper, verktyg, aktiviteter och annat för jourer.

Intro till Valberedning

Tips och trix för att komma igång med valberedningsarbetet.

Motionsskola

En introduktion till hur och varför en skriver motioner.

bottom of page