top of page
Till vänster ett fält med blått och turkos, till höger ett foto på en person som går med ryggsäck, taget bakifrån.

Om medlemskap

Vem kan bli medlem?

Medlemmarna i Förenade jourer är inte enskilda personer, utan andra föreningar. Alla tjejjourer, ungdomsjourer och transjourer för unga kan bli medlemmar.

För att bli medlem behöver din jour:

  • ha målgruppen barn, unga och/eller unga vuxna.

  • ställa sig bakom vår värdegrund.

  • betala en medlemsavgift (nystartade jourer kan befrias från avgift under sitt första år).

  • vara en fristående förening eller uppfylla vissa krav på att bedriva egen verksamhet.
     

Är din jour nyfiken på medlemskap?

Maila oss på info@forenadejourer.se så berättar vi mer!

Chattverktyg

Våra medlemsjourer har möjlighet att använda ett gemensamt chattverktyg genom Förenade jourer. Stödsökande hittar till chatten via varje jours egen hemsida, och de jouraktiva chattar genom ett program som laddas hem till ens egen eller jourens dator.

 

Vill din jour veta mer om chattverktyget och hur ni kan ansluta er?

Maila oss på info@forenadejourer.se!

Årsmöte

Årsmötet är Förenade jourers högsta beslutande organ. På årsmötet behandlas frågor som rör föreningens riktning och verksamhet i stort. Det är även årsmötet som väljer styrelsen, revisorer och valberedning inför det kommande verksamhetsåret.

 

På årsmötet får alla tjej-, trans- och ungdomsjourer delta och yttra sig. Det är dock bara medlemsjourer som har rösträtt.

 

2023 kommer årsmötet att hållas digitalt i mars eller april. Mer info, inbjudan och handlingar kommer på mail när det börjar närma sig!

Medlemsmöte

Ungefär varannan månad håller vi medlemsmöten med representanter från styrelsen och en representant från varje medlemsjour. Mötena är som regel digitala, men vi hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte per år när pandemisituationen tillåter.

 

Medlemsmötena är en sätt för jourerna att ses och diskutera aktuella frågor med varandra, men också ett sätt för jourerna att kommunicera direkt med styrelsen och för styrelsen att konsultera jourerna i frågor de arbetar med.

 

Agendan för medlemsmötena styrs av medlemsjourernas och styrelsens önskningar. Har din jour ett önskemål på tema att avhandla? Maila oss på info@forenadejourer.se!

bottom of page