top of page
Förenade Jourer Bakgrund 1.png

Om oss

Förenade jourer är en feministisk förening med syftet att verka som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer.

 

Föreningen bildades 2017 och sedan dess jobbar vi med utbildning och erfarenhetsutbyten jourer emellan, att stärka jourrörelsens opinionsbildning, och att skapa långsiktiga metoder för samverkan mellan tjej-, trans- och ungdomsjourerna.

 

Förenade jourer är öppen för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen ska också verka för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer, inte bara medlemsjourerna.

Träffar, utbilningar, workshops
Kunskapslyft, kunskapsutjämning
Ungasjouer.e

Vad vi gör

Träffar, utbildningar och workhops

Vi ordnar regelbundet träffar, utbildningar och workshops för aktiva i landets tjej-, trans- och ungdomsjourer. Vi har exempelvis ordnat regionala utbildningsträffar om sex mot ersättning och hedersrelaterat våld, digital bokklubb, träffar för jourare med arbetsgivaransvar, och ett Stormöte med en mängd digitala föreläsningar och workshops på tema ledarskap. Våra träffar och utbildningar är oftast öppna för alla jourer, oavsett medlemskap i föreningen!

 

Vill din jour bli inbjuden till våra evenemang? Maila oss på info@forenadejourer.se så lägger vi till er i vår maillista!

Kunskapslyft och kunskapsutjämning

Vi vill underlätta för jourerna att dela information, kunskap och erfarenheter med varandra. Det gör vi genom att anordna samverkansträffar, men också genom att bland annat genomföra kompetensinventeringar bland jourerna, skapa plattformar där jourerna kan dela material med varandra och skicka ut nyhetsbrev med aktuell information till alla jourer.

Ungasjourer.se

Sedan december 2020 driver vi sajten ungasjourer.se. På ungasjourer.se samlar vi kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i landet. Syftet är att det ska bli så lätt som möjligt för alla unga som behöver stöd att hitta en jour som passar just dem. På sidan finns också ett antal texter där stödsökande själva kan läsa om ämnen som sex, våld och att må dåligt.

Möt styrelsen och kansliet

Förenade jourers styrelse väljs av medlemsjourerna på årsmötet varje år. Alla som sitter i styrelsen är aktiva i en medlemsjour. 2024 består styrelsen av fem personer, med olika ansvarsområden. Styrelsen har styrelsemöte ungefär en gång i månaden, och håller medlemsmöten ungefär varannan månad, där alla medlemsjourer är välkomna att delta.

Vill du komma i direktkontakt med styrelsen går det bra att maila till styrelsen@forenadejourer.se.

8.png
Maja Ragnarsson

Ordförande

Mirjam porträtt.png
Mirjam Gustavsson

Ordförande

10.png
Vera Zedendahl Persson

Medlemsansvarig

4.png
Maja Uggla

Kassör

9.png
Iuliia Zhigaleva

Kommunikationsansvarig

11.png
Dylan Nordmark

Anställd 

Våra styrdokument

Här kan du läsa vår värdegrund och våra stadgar.

Värdegrund
bottom of page