top of page
Förenade Jourer Bakgrund 1.png

Starta jourverksamhet

Komma igång

Vad kul att du vill starta en jour och välkommen in i jourgemenskapen!

 

Det finns ingen handbok i hur man gör det (än) men det finns hur mycket kunskap och erfarenheter som helst ute i landet!

 

Här följer några snabba tips!

Vilken slags jour?

Chatt? Fika?
Grundutbildning?

Hjälp!

1. Starkare tillsammans

Hitta en liten kärntrupp av personer som kan starta jouren tillsammans med dig!

2. Jourer i din region

Finns det några jourer i din geografiska närhet? Hör av dig till dem och be om råd och stöd!

3. Förenade Jourer

Maila Förenade Jourer på info@forenadejourer.se så ska vi stötta och ge råd efter vår bästa förmåga!

bottom of page