top of page

Valberedningstips

Stadgarna

Vem som kan bli vald till valberedningen, vilket ansvar valberedningen har och eventuella fasta tidsramar bör stå i föreningens stadgar. Om något av det saknas i stadgarna är ni väldigt fria i ert arbete, men bör fundera över att skriva en motion om dessa saker till nästa årsmöte, för att tydliggöra arbetet för nästa valberedning!

 

I stadgarna bör stå:

 

 • Vilka poster valberedningen har ansvar för att lägga fram förslag till.
  (Oftast är det ju styrelse som ska föreslås, men ofta även revisorer och/eller andra poster. I vissa föreningar nomineras någon särskilt till ordförande eller kassör, medan i andra nomineras alla bara till ledamöter och styrelsen utser olika positioner inom sig. Det bör också framgå hur många styrelseledamöter som ska väljas och därför föreslås.)

   

 • Vem som kan nomineras och väljas till förtroendepositioner.
  (Ofta behöver en vara medlem i föreningen, ibland behöver en ha ett särskilt kön eller något annat.)

 

 • Vem som kan nominera till förtroendepositioner.
  (Ofta kan alla medlemmar nominera kandidater. Men för många föreningar kan det vara bra om det också står uttryckligen att valberedningen har rätt att nominera kandidater.)

 

 • När årsmötet ska hållas.
  (Ofta ungefärligt, typ senast i mars eller liknande.)

 

 • När valberedningens förslag senast ska vara medlemmarna tillhanda före årsmötet.

 

Allt detta är viktigt för valberedningen att ha koll på!

Arbetsordning

(Här utgår vi ifrån att det är en styrelse som ska väljas och medlemmar som kan nominera och nomineras.)

 

 • När datum för årsmötet satts – räkna ut en tidsplan.
  Hur långt innan årsmötet måste valberedningens förslag vara utskickat? Hur långt innan det måste alla nomineringar ha kommit in för att ni ska kunna ta fram ett förslag? Hur långt innan det måste inbjudan till att nominera ha skickats ut för att alla medlemmar ska hinna nominera?

   

 • Nå ut till alla medlemmar med information om när och hur en kan nominera till styrelsen.
   

 • Prata med nuvarande styrelse. Hur har styrelsen funkat? Vilka tänker kandidera för omval? Har någon kompetens saknats?
   

 • Samla in nomineringar från medlemmarna och gå igenom dem. Kontakta alla nominerade och kolla så att de är tillfrågade och faktiskt vill kandidera. Gör gärna en intervju med varje kandidat, som underlag till ert förslag. Låt eventuellt kandidaterna skriva en liten presentation av sig själva.
   

 • Sammanställ ett förslag. Vilka kandidater tror ni skulle bli den bästa styrelsen? Skriv ihop förslaget, bifoga också en lista på alla kandidater samt deras eventuella presentationer, även de ni inte föreslår.
   

 • Skicka ut förslaget till medlemmarna i rätt tid före årsmötet.

Begrepp

Nominerad

Har blivit nominerad som möjlig styrelseledamot av en enskild medlem.

 

Kandidat

Har ställt upp på att kandidera till styrelsen efter att ha fått en nominering.

 

Valberedningens förslag

de kandidater som valberedningen tror skulle utgöra den bästa styrelsen. Viktigt att tänka på att alla kandidater fortfarande är valbara! Alla kandidater är fortfarande kandidater, men valberedningen föreslår föreningen att välja några av dem.

 

Styrelseledamot

Har blivit vald av föreningen till styrelsen.

Andra tips och tankar

Tyvärr har valberedningen i en mindre förening ofta snarare problemet att inte tillräckligt många vill kandidera, än att en måste välja bland kandidaterna. En bra tanke för föreningen i stort kan vara att börja i god tid med att informera alla medlemmar om vad styrelsearbete innebär och hur det funkar i just er förening. Förenade har till exempel en grundläggande styrelseutbildning som vi kan hålla om ni vill! Om en har svårt att få kandidater kan en också fundera över om det är aktuellt att rekrytera styrelseledamöter externt. Men mycket viktigt att fundera över vad det innebär – vad står i stadgarna, vad gör det med föreningen om den styrs av någon som inte är delaktig i verksamheten osv.

 

Styrelsen bör inte ha möjlighet att påverka valberedningens arbete. Valberedningen är förtroendevald av medlemmarna för att föreslå en lämplig styrelse, och styrelsen ska inte vara en del av valberedningen eller vice versa.

 

Valberedningen bör inte föreslå val av valberedning på årsmötet. Det blir konstigt om de ska föreslå sig själva. Nominering av valberedare sker ofta direkt på mötet. Men det kan därför vara bra att informera alla medlemmar innan mötet om att det går att kandidera till valberedningen på mötet, och vad arbetet innebär!

bottom of page