top of page

Checklista inför styrelsemöte! Vad ska vara med på en dagordning?

Uppdaterat: 8 apr.

Vad som behöver vara med på en dagordning beror på just den specifika verksamheten! Vanliga bra punkter att lyfta på en dagordning kan vara:


  • Öppnande av möte och måenderunda (för att checka in hur styrelsen mår)

  • Val av mötesfunktionärer (om ni inte har fasta roller som sekreterare och justerare)

  • Genomgång av föregående protokoll (för att kunna följa upp tidigare fattade beslut)

  • Fastställande av dagordning

  • Verksamhetsrapport (hur ser det ut i verksamheten just nu? Om det finns anställda bör det finnas en punkt där anställda kan informera om läget)

  • Projekt/event (Vad är aktuellt att lägga extra fokus på just nu?)

  • Ekonomi (Hur ser föreningens ekonomi ut? Bra att lyfta kvartalsrapporter, pågående bidragsansökningar eller återrapporteringar för styrelsens kunskap)

  • Personalfrågor (Hur fungerar arbetsgivaransvaret?)

  • Övrigt


/ Styrelsen, Förenade jourerCommentaires


bottom of page