top of page

Motionsskola

Vad är en motion?

En motion är ett skriftligt förslag som skickas till styrelsen före årsmötet, i syfte att tas upp på årsmötet. Att ett förslag inlämnas som motion innebär att den tas med i årsmöteshandlingarna och därmed skickas till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Medlemmarna får då läsa igenom motionen och bilda sig en uppfattning före årsmötet.

Avsändaren bakom motionen är en medlemsjour eller flera medlemsjourer. Styrelsen kan också skriva förslag till årsmötet, dessa kallas propositioner och det är hela styrelsen som står bakom motionen. Det är årsmötet som röstar och beslutar över både motioner och propositioner. 

Varför ska vi skriva en motion?

Att skriva motion - motionera - är ett direkt och påtagligt sätt att påverka föreningen. Det är er rättighet som medlemsjour. 

Ni kan motionera om i princip vad som helst som ni tycker bör förändras. Motioner handlar dock ofta om förändringar i stadgar som måste beslutas på ett årsmöte eller förslag på en större förändring där en vill säkerställa att beslutet är förankrat i hela föreningen. 

Hur skriver vi en motion?

Det är bra att hålla sig till vissa riktlinjer när ni skriver en motion. Men det viktiga är såklart att ni för fram en fråga som är viktig för er, inte att alla kommatecken sitter på precis rätt ställe eller att ni använder högtravande ord. 

 

  • Rubrik: Överst skall det finnas en rubrik. Den bör innehålla information om vad motionen handlar om.

  • Bakgrund: Under rubriken kommer en kort bakgrund. I denna skall ni förklara varför ni har skrivit motionen och framföra era argument. Försök använda så tydliga formuleringar som möjligt, så att era åsikter blir tydliga vilket gör det lättare för övriga medlemsjourer att ta ställning till motionen. 

  • Yrkande: Yrkanden är de krav som ni framför. Dessa skrivs som att-satser. Att-satserna ska vara formulerade så att det går att svara ja eller nej. Kom ihåg att bara ha ett yrkande i varje att-sats. Ni kan dock ha flera att-satser i samma motion, det vill säga flera delförslag i samma ämne. Generellt gäller dock att motionen enbart bör behandla en sak och ett förslag. Har ni flera förslag är det oftast smidigare att skriva flera fristående motioner.

  • Underskrift: Avsluta motionen med att skriva jourens namn så alla vet vilka det är som lägger motionen om det uppkommer följdfrågor eller om någon vill diskutera motionen innan årsmötet.

 

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till Förenade jourer på info@forenadejourer.se!

Lycka till!

bottom of page