top of page

Hur gör en när en anställd behöver sjukskriva sig?

Uppdaterat: 8 apr.

Som arbetsgivare har vi många skyldigheter gentemot våra anställda. När en anställd inte mår bra av någon anledning och behöver sjukskriva sig kan det därför ibland kännas extra svårt. Nedan ges en kort beskrivning av de skyldigheter en arbetsgivare har om en anställd riskerar att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven. Informationen är hämtad från Försäkringskassans hemsida. Om ni vill ha ett mer fördjupat svar på frågan rekommenderar vi er därför att bekanta er med Försäkringskassan hemsida eftersom de är myndigheten i Sverige med ansvar för bland annat sjukskrivningar. 


Om en anställd blir sjuk har den rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna. Från sjuklönen ska arbetsgivaren göra ett karensavdrag. Den anställde kan under de första 7 kalenderdagarna få sjuklön från arbetsgivaren utan att uppvisa läkarintyg. Från och med dag 8 ska den anställde uppvisa läkarintyg till sin arbetsgivare för att fortsatt få sjuklön från arbetsgivaren. Om den anställde är sjuk längre än 14 dagar ska den ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Du som arbetsgivare måste då göra en sjukanmälan till Försäkringskassan helst dag 15, men senast dag 21. Om du som arbetsgivare inte gör en sjukanmälan kan den anställde inte ansöka om sjukpenning. 

 

En arbetsgivare är skyldig att förebygga att arbetet leder till ohälsa hos en anställd. Om din anställd signalerar att hen upplever att arbetet bidrar till ökad ohälsa är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet efter den anställdes förutsättningar. Ohälsa kan vara relaterad till både den fysiska arbetsmiljön, men även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Anpassningar i arbetet kan innefatta justeringar i arbetsmängd såväl som i arbetsinnehåll, arbetstid samt ändring av den fysiska arbetsmiljön och arbetets organisation. 


När en anställd är sjukskriven på heltid eller deltid har den anställde ett förstärkt anställningsskydd. Det betyder att det som arbetsgivare i princip är omöjligt att avskeda en anställd. Du som arbetsgivare är istället skyldig att bidra till den anställdes rehabilitering för att den anställde ska kunna återgå i arbete. Denna skyldighet har du som arbetsgivare oavsett om den anställdes ohälsa har uppkommit till följd av arbetet eller av andra orsaker. Försäkringskassan har sammanställt en guide som du kan ta hjälp av i det fall den anställde förväntas vara sjukskriven under en längre period. Du hittar guiden här!


Att sitta i en styrelse och samtidigt vara arbetsgivare kan kännas som ett stort och ibland ett lite svårt ansvar. Då är det skönt att komma ihåg att vi är många jourer runt om i Sverige som har anställda och tillsammans sitter på mycket kunskap. Glöm inte bort att fråga varandra, men även oss på Förenade jourer såklart om ni känner er osäkra. 


/ Styrelsen, Förenade jourerComments


bottom of page