top of page

Föreläsning om ungas digitala liv och utsatthet på nätet

Uppdaterat: 16 nov. 2023

Förenade jourer bjuder in till en digital föreläsning av Tjejjouren Väst om ungas digitala liv och utsatthet på nätet. Föreläsningen sker över Zoom kl 18-20 onsdagen den 22 november 2023. Sista anmälningsdag är söndagen den 19 november.


Om föreläsningen

Barn och unga är ständigt uppkopplade, där sociala medier, gaming och streamingplattformar är en naturlig del av deras liv. Det här har en stor påverkan på deras livssituation och mående. På många sätt har internet blivit en plats där unga utsätts för olika former av digitalt våld, som hot, kränkningar och mobbning. Det är en plats som förändras snabbt, och många vuxna har dålig kunskap om och förståelse för det som sker på nätet.


I den här föreläsningen ger vi en unik inblick i vad barn och unga gör och möter på internet. Du som vuxen/stödperson får konkreta verktyg i hur du kan agera, stötta och samtala med barn och unga om deras nätvardag.


Projekt om våld på nätet för unga

Till verksamhetsåret 2023 har Förenade jourer blivit beviljade medel från Brottsofferfonden för att driva en kampanj om våld på nätet för unga. Kampanjen har gått ut på att utveckla kunskapsbanken på ungasjourer.se med texter om digitalt våld samt skapa annonser utifrån dessa i sociala medier. Som ett tillägg till kampanjen arrangeras denna kväll för att aktiva i ungdomsjourer ska känna sig tryggare i sitt bemötande och stöd till unga i deras digitala utsatthet som den ser ut idag.


Vem kan anmäla sig till kvällen?

Föreläsningen är öppen för alla som är engagerade i en tjej-, trans- eller ungdomsjour. Ens jour behöver inte vara ansluten till Förenade jourer för att delta! Länk till föreläsningen skickas ut två dagar innan till den mailadress du angett i anmälningsformuläret.Har du önskemål om ämnen som Förenade jourer ska arrangera framtida fortbildningar i eller tips på en grym föreläsare? Mejla oss på info@forenadejourer.se!Comments


bottom of page