top of page

Ledig tjänst: Vikarierande samverkansansvarig

Vill du göra skillnad för tjejer och transpersoners rättigheter? Då har du kommit till rätt plats! Förenade jourer söker en passionerad och erfaren samverkansansvarig för ett vikariat på 6 månader. Som samverkansansvarig kommer du att utgöra en viktig roll i vår verksamhet med målet att stärka tjej-, trans- och ungdomsjourer runt om i Sverige. 


Om Förenade jourer

Förenade jourer är en feministisk förening med syfte att verka för en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse genom att agera som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer. Vi arbetar med utbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samverkan och rådgivning tjej-, trans- och ungdomsjourer emellan. Föreningen verkar nationellt med femton medlemsjourer och större delen av vår verksamhet vänder sig till hela tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelsen, oavsett medlemskap. Dessutom driver vi hemsidan ungasjourer.se som samlar kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige.

Då vi är en feministisk förening behöver du som anställd dela vår värdegrund. Förenade jourer arbetar aktivt med transinkluderande feminism och vi har en specifik policy om transinkludering. Dessa styrdokument hittar du tillsammans med våra stadgar på vår hemsida forenadejourer.se.


Om tjänsten

Tjänsten är ett deltidsvikariat om 50% på 6 månader, från 1 augusti 2024 till och med 31 januari 2025. Samverkansansvarig ansvarar för extern kommunikation med potentiella uppdragsgivare, finansiärer och makthavare som delar vårt upptagningsområde och/eller målgrupp. Huvuduppdraget för den samverkansansvarige är att skapa nya relationer samt upprätthålla redan befintliga. Samverkansansvarig har, tillsammans med verksamhetssamordnaren, ansvar för löpande uppgifter inom föreningen och avlastar verksamhetssamordnaren vid behov. Samverkansansvarig är också huvudansvarig för att planera och genomföra projekt. Det innebär bland annat att hålla utbildningar för medlemsjourer, arrangera externa föreläsningar och spåna nya projekt. 


Vem söker vi?

Då Förenade jourer drivs av en styrelse vars ledamöter arbetar ideellt ställs höga krav på din förmåga att arbeta självständigt. Vi söker därför dig som trivs med att arbeta målstyrt och självständigt, är strukturerad och har en god förmåga till att ta in och sammanställa många olika viljor till görbara mål.  Du måste vara väl införstådd med de förutsättningar som ett arbete inom ideell sektor innebär. Erfarenheter från eller kunskap om jourrörelsen är ett krav. Vidare värdesätts erfarenhet och kunskap om ideell sektor, projektledning, bidragsansökningar samt samordning särskilt. En del av tjänsten innebär att hålla utbildningar och föreläsningar för medlemsjourer, att vara bekväm med att prata inför folk är därför nödvändigt. Du bör även känna intresse och entusiasm för att vara en del av ett stöttande och aktivt arbete för vår målgrupp; jourerna och i förlängningen deras målgrupper; barn och unga. För att lyckas i tjänsten är det fördelaktigt att ha god digital förmåga. Vår verksamhet är till allra största del digital på olika sätt.  Erfarenheter av exempelvis Slack, Zoom, Squarespace och Wix underlättar. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Delta på träffar och möten som arrangeras av externa parter för att sprida information om jourernas villkor, våra medlemmar och Förenade jourer

  • Hålla i utbildningar och föreläsningar för jourer tillsammans med verksamhetssamordnare 

  • Ansvarig för att utveckla och hålla utbildningar samt föreläsningar för andra verksamheter 

  • Löpande kontakt via mejl och telefon med andra föreningar, organisationer och andra aktörer som delar Förenade jourers målgrupp och verksamhetsområde

  • Tillsammans med verksamhetssamordnare planera, genomföra, följa upp beviljade bidrag och tillhörande återrapportering. Delta i uppsökande och utformandet av nya bidragsansökningar.

  • Mejlansvar med fokus på utåtriktat arbete och eventuella samverkansmöjligheter

  • Huvudansvar för att kartlägga organisationer, föreningar och andra som Förenade jourer bör samverka med


Vad erbjuder vi?

En flexibel arbetsplats med stor möjlighet att själv bestämma över din egen arbetstid. Förenade jourer har inget fast kontor, utan styrelsen försöker istället hitta lösningar som utgår ifrån dina behov. Ett arbete på distans med möjlighet att besöka medlemsjourer runt om i Sverige är förutsättningen för tjänsten då styrelsen och övrig anställd bor i olika städer. Du kommer att få tillgång till en arbetsdator och arbetstelefon samt nödvändiga hjälpmedel för en ergonomisk arbetsplats


Anställningsvillkor: 

Lön: Fast lön

Omfattning: 50%. 

Anställningsform: Vikariat på 6 månader, 1 augusti 2024 - 31 januari 2025.

Arbetstider: Förenade jourer har målstyrd arbetstid och kollektivavtal. Kvälls- och helgarbete förekommer regelbundet.


Ansökan:

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till info@forenadejourer.se. Märk gärna mailet med “Samverkansansvarig”. Sista dagen för att ansöka är 30 juni 2024. 

Rekrytering sker efter avslutad ansökningsperiod, vilket innebär att det kan dröja innan du får besked om ifall du gått vidare i processen. Frågor om tjänsten besvaras av styrelseordföranden Maja eller Mirjam som du når på majaragnarsson@forenadejourer.se, respektive mirjam@forenadejourer.se
Comments


bottom of page