top of page

Ledig tjänst: Samverkansansvarig

Uppdaterat: 28 apr. 2023

OBS tjänsten är nu tillsatt! Tack för alla ansökningar!


Om Förenade jourer

Förenade jourer är en feministisk förening med syfte att verka för en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse genom att agera som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer. Vi arbetar med utbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samverkan och rådgivning tjej-, trans- och ungdomsjourer emellan. Föreningen verkar nationellt med sjutton medlemsjourer och större delen av vår verksamhet vänder sig till hela tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelsen oavsett medlemskap. Dessutom driver vi hemsidan ungasjourer.se som samlar kontaktuppgifter till alla tjej-, trans- och ungdomsjourer i Sverige.


Då vi är en feministisk förening behöver du som anställd hos oss vara insatt i och ställa dig bakom vår värdegrund. Förenade jourer arbetar aktivt med transinkluderande feminism och vi har en specifik policy om transinkludering. Dessa styrdokument hittar du tillsammans med våra stadgar här.


Vem söker vi?

Vi söker dig som trivs med att arbeta målstyrt och självständigt, är strukturerad och har en god förmåga till att ta in och sammanställa många olika viljor till görbara mål. Erfarenheter från eller kunskap om jourrörelsen är ett krav. Vi eftersöker erfarenhet och kunskap om ideell sektor, projektledning och samordning. Kompetens inom ledarskap och processledning är meriterande. Dessutom bör du känna intresse och entusiasm för att vara en del av ett stöttande och aktivt arbete för vår målgrupp; jourerna och i förlängningen deras målgrupper; barn och unga.


För att lyckas i tjänsten behöver du ha god digital förmåga. Vår verksamhet är till allra största del digital på olika sätt. Trygghet i att använda G-suite, Slack, Zoom och enklare webbprogram som Wix och Squarespace underlättar i tjänsten.


Förenade jourer har inte ett fast kontor, utan styrelsen försöker istället hitta lösningar som utgår ifrån dina behov. Vi har förhoppningar om att hitta en kontorsplats som du får tillgång till åtminstone en del av arbetstiden men antagligen kommer du att arbeta hemifrån en del. Du kommer att få tillgång till en arbetsdator och arbetstelefon samt nödvändiga hjälpmedel för en ergonomisk arbetsplats.


Som anställd samverkansansvarig hos Förenade jourer har du en kollega i anställd samordnare, du arbetar i nära kontakt med styrelsen och har dessutom branschkollegor som jobbar på olika jourer utspridda över hela landet.


Om tjänsten

50% tidsbegränsad anställning 2 maj till 31 december 2023. Förenade jourer har målstyrd arbetstid och kollektivavtal. Kvälls- och helgarbete förekommer regelbundet.

Samverkansansvarig ansvarar för extern kommunikation med potentiella uppdragsgivare, finansiärer och makthavare som delar vårt upptagningsområde och/eller målgrupp. Huvuduppdraget för den samverkansansvarig är att skapa nya relationer samt upprätthålla redan befintliga. Samverkansansvarig har, tillsammans med verksamhetssamordnaren, ansvar för löpande uppgifter inom föreningen och avlastar verksamhetssamordnaren vid behov.


Kort sagt kan man säga att verksamhetssamordnare och samverkansansvarig delar på rollen som verksamhetsledare där den förstnämnda främst arbetar internt mot våra medlemmar och den sistnämnda har ett huvudansvar utåt mot andra organisationer.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Kommunikation

 • Delta på träffar och möten som arrangeras av externa parter för att sprida information om jourernas villkor, våra medlemmar och Förenade jourer

 • Hålla i utbildningar och föreläsningar tillsammans med verksamhetssamordnare för jourer

 • Huvudansvar för att samordna opinionsarbete

 • Löpande kontakt via mejl och telefon med andra föreningar, organisationer och andra aktörer som delar Förenade jourers målgrupp och verksamhetsområde

 • Ansvarig för att utveckla och hålla utbildningar samt föreläsningar för andra verksamheter

Administrativa uppgifter

 • Tillsammans med verksamhetssamordnare planera, genomföra, följa upp beviljade bidrag och tillhörande återrapportering. Delta i uppsökande och utformandet av nya bidragsansökningar.

 • Mejlansvar med fokus på utåtriktat arbete och eventuella samverkansmöjligheter

 • Huvudansvar för att kartlägga organisationer, föreningar och andra som Förenade jourer bör samverka med

ungasjourer.se

 • Huvudansvar för löpande uppdatering av ungasjourer.se

 • Huvudansvar för sociala medier (instagram och snapchat) för ungasjourer.se

 • Huvudansvar för utveckling av ungasjourer.se med fokus på Viktiga texter-delen

Ansökan

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till info@forenadejourer.se. Märk gärna mejlet med "Samverkansansvarig".


Sista ansökningsdag är 7 april 2023 men vi gör urval för intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan dess. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.


Frågor om tjänsten besvaras av Jona, verksamhetssamordnare som du når här på eller Anna, styrelseledamot som du når här.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page