top of page

Hur kan Förenade jourer stötta lokala jourer för att höja kvaliteten på bidragsansökningar?

Uppdaterat: 8 apr.

Förenade Jourer kan stötta lokala jourer på flera sätt när det kommer till att skriva en bra ansökan. Bland annat erbjuder vi olika typer av föreläsningar/workshops, där bidragsansökningar kan vara ett tema om detta efterfrågas av en eller flera jourer. Vidare kan en jour maila direkt till oss på info@forenadejourer.se, för att exempelvis be oss läsa igenom en ansökan innan den skickas in.


Nätverket för anställda, som Förenade också driver, är slutligen också en plattform som en jour kan använda för att ta upp ämnet och där få tips från såväl Förenade som andra medlemsjourer på hur en ansökan kan skrivas.


/ Styrelsen, Förenade jourerComments


bottom of page