top of page

Föreläsning om menskompetens!

Uppdaterat: 29 maj 2023

Förenade jourer bjuder in till en digital föreläsning om mens i samarbete med MENSEN, öppen för alla som är aktiva i en jour. Föreläsningen sker över Zoom kl 18.30-20 onsdagen den 24e maj 2023.

Vilka är MENSEN?

MENSEN grundades 2014 och beskrivs som en mångfacetterad organisation som använder olika metoder i syfte att prata om och öka kunskapen kring mens, MENSkliga rättigheter, menscykeln och menshälsa. Arbetet kring dessa frågor sker genom opinionsbildning och påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar och olika konstnärliga uttryck för att sprida information.

Vad kan jag förvänta mig av kvällen?

Med mensen kommer massor av frågor. Många unga upplever att det är svårt eller pinsamt att prata med vuxna om mens. Då omvandlas funderingarna till oro och begränsande normer lever vidare. Med ökad menskompetens kan vi förebygga onödig rädsla och främja både psykisk och fysisk hälsa. Sanna från MENSEN kommer och pratar om hur vi kan utveckla vår menskompetens!

Vem kan anmäla sig till kvällen?

Föreläsningen är öppen för alla som är engagerade i en tjej-, trans- eller ungdomsjour. Din jour behöver inte vara ansluten till Förenade jourer för att delta. Länk till föreläsningen skickas ut två dagar innan till den mailadress du angett i anmälningsformuläret.


Har du önskemål om ämnen som Förenade jourer ska arrangera framtida fortbildningar i eller tips på en grym föreläsare? Mejla oss på info@forenadejourer.se!
Commentaires


bottom of page