top of page

Föreläsning om årsmöten!

Förenade jourer bjuder in alla aktiva i en tjej-, trans- eller ungdomsjour till en föreläsning om allt som har med årsmöten att göra. Jona från Förenade jourer kommer att hålla vår föreläsning som vi kallar Årsmötesskola som tidigare har blivit väldigt uppskattad. Det är ett intro till årsmöten, inga förkunskaper krävs, men det är också ett tillfälle att vässa sin årsmöteskompetens ytterligare. Den vänder sig alltså till alla aktiva jourare som antingen ska anordna ett årsmöte eller som ska delta på ett årsmöte. Föreläsningen sker över Zoom kl 18-20 torsdagen den 23 februari 2023.

Vad kan jag förvänta mig av kvällen?

Föreläsningen är kronologiskt uppbyggd utifrån följande frågor:

  • Vad är ett årsmöte och varför ska vi ha det?

  • Vad behöver göras före årsmötet?

  • Vad händer under årsmötet?

  • Nu har vi haft årsmöte, vad ska vi göra nu?

Föreläsningen kommer att hållas över zoom, länk skickas till mejladressen som du angett i anmälan på morgonen den 23 februari.

Vem kan anmäla sig till kvällen?

Föreläsningen är öppen för alla som är engagerade i en tjej-, trans- eller ungdomsjour. En behöver inte vara medlem i en medlemsjour. Det finns inte en maxgräns på hur många från varje jour som kan vara med, alla är välkomna!Har du önskemål om ämnen som Förenade jourer ska arrangera framtida fortbildningar i eller tips på en grym föreläsare? Mejla oss på info@forenadejourer.se!Comments


bottom of page