top of page

Föreläsning med Stoppa Funkofobin

Uppdaterat: 28 mars

Förenade jourer är glada över att bjuda in till en digital föreläsning av Stoppa Funkofobin! Föreläsningen sker över Zoom kl 18-20 onsdagen den 21 februari 2024. Sista anmälningsdag är söndagen den 18 februari. 


Om föreläsningen

Du är varmt välkommen att delta i vår föreläsning, "Stoppa Funkofobin", där vi kommer att utforska och diskutera vägen mot att stoppa funkofobi i samhället.


Många unga röster har höjts för att vittna om en gemensam erfarenhet - funkofobin existerar mitt ibland oss! Att bli behandlad på ett annorlunda sätt, uppleva diskriminering eller mötas av fördomar är tyvärr alltför vanligt för unga med funktionsnedsättningar. Men det ska inte behöva vara så.


"Stoppa Funkofobin" är ett projekt med målet att stärka unga personer med funktionsnedsättningar och att sätta stopp för den funkofobi som råder i samhället idag. Tillsammans kan vi göra en förändring!


Vi ser fram emot en givande och öppen diskussion om hur vi gemensamt kan skapa ett mer inkluderande samhälle för alla. Din närvaro och ditt engagemang är viktiga för att göra detta möjligt.


Om Stoppa Funkofobin

Stoppa Funkofobin är ett projekt som tillsammans med flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen arbetar för att se en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning. 


Projektets mål är att stoppa den funkofobi som många unga med funktionsnedsättning dagligen möter. Tillsammans med unga ska projektet skapa verktyg för förändring, som kommer att användas för att tillsammans stoppa funkofobin i samhället. 


Projektet startades av Unga med synnedsättning och drivs tillsammans med Unga hörselskadade, Unga rörelsehindrade och Dövblind barn och ungdom.


Vem kan anmäla sig till kvällen?

Föreläsningen är öppen för alla som är engagerade i en tjej-, trans- eller ungdomsjour. Din jour behöver inte vara ansluten till Förenade jourer för att delta! Har du önskemål om ämnen som Förenade jourer ska arrangera framtida fortbildningar i eller tips på en grym föreläsare? Mejla oss på info@forenadejourer.se!Comments


bottom of page