top of page

Föreläsning med Stockholms tjejjour om Irisprojektet!

Förenade jourer kickar igång fortbildningshösten med att bjuda in alla jouraktiva till till en digital föreläsning som Stockholms tjejjour håller i om Irisprojektet och Irischatten. Föreläsningen sker över Zoom kl 18-20 torsdagen den 6 oktober 2022.

Vad är Irisprojektet?

Stockholms tjejjour har sedan augusti 2020 drivit Irisprojektet som syftar till att:

  • öka kunskapen om tjejer med NPF inom jouren

  • erbjuda individanpassat stöd för tjejer med NPF

  • utveckla verksamheten för att bättre möta olika behov och sätt att fungera

  • sprida kunskapen till andra jourer

Irischatten lanserades på våren 2021 och är en stödchatt som särskilt riktar sig till tjejer med NPF. Här kan du läsa mer om Irisprojektet.

Vad kan jag förvänta mig av kvällen?

Stockholms tjejjour kommer att berätta om Irisprojektet och vilka lärdomar som det har medfört i ungefär en timme. Sedan kommer det finnas tid till att diskutera och utbyta erfarenheter deltagarna emellan utifrån föreläsningen. Workshopdelen kommer Förenade jourer att hålla i. Föreläsningen kommer att hållas över zoom, länk skickas till mejladressen som du angett i anmälan på morgonen den 6 oktober.

Vem kan anmäla sig till kvällen?

Föreläsningen är öppen för alla som är engagerade i en tjej-, trans- eller ungdomsjour. En behöver inte vara medlem i en medlemsjour.Har du önskemål om ämnen som Förenade jourer ska arrangera framtida fortbildningar i eller tips på en grym föreläsare? Mejla oss på info@forenadejourer.se!Комментарии


bottom of page